EKOPROJEKTOWANIE

środowisko sprzyjające innowacjom

Chcesz aby Twoje produkty miały jak najmniejszy wpływ na środowisko (ślad węglowy)? Czy potrzebujesz oceny cyklu życia produktu ? Zależy Ci na ograniczeniu zasobów podczas procesu produkcyjnego oraz możliwości recyklingu?

Zdecyduj się na wsparcie profesjonalnego procesu ekoprojektowania.

Cele ekoprojektowania w firmie:

Udoskonalenie

istniejących produktów i procesów produkcyjnych

Ponowne użycie

zasobów wcześniej traktowanych jako odpad

Zastępowanie

materiałów pierwotnych, surowcami wtórnymi i produktami ubocznymi

Redukcja

substancji oraz materiałów szkodliwych

Analizując aspekty środowiskowe procesów
z design managerami osiągniesz:

Niższe koszty

dzięki optymalizacji zużycia materiałów i energii

Ograniczenie

ilości odpadów do unieszkodliwiania

Stymulowanie

innowacyjności i kreatywności pracowników

Wprowadzanie

na rynek nowych wyrobów spełniające wymogi i normy środowiskowe

Rzetelną ocenę

danych „wejściowych” i „wyjściowych” wyrobu oraz potencjalnego wpływu na środowisko w całym jego cyklu życia

Dofinansowanie

Chcesz podnosić innowacyjność przy ograniczeniu skutków środowiskowych? Potrzebujesz ograniczyć ryzyko zakupu technologii najlepiej odpowiadającej wymaganiom Twoich klientów ? Wystarczy wdrożyć rozwiązania proponowane przez naszych ekspertów.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość.